Välkommen till EFS i Södertälje

Välkommen till EFS i Södertälje

EFS i Södertälje är en del av Svenska kyrkan. Vi tillhör Östertälje församling. På söndagar firar vi gudstjänst i Hagabergs kapell, vanligtvis kl 11.00. Alla kommande gudstjänster och annan verksamhet hittar du i vår kalender.

Vi har ett brett utbud av grupper för barn och vuxna i alla åldrar. Du hittar information om vår verksamhet genom att navigera i menyn ovan.

 

Kalender

 • 21/1 11.00 Högmässa, Hagabergs kapell
  Fredrik Seltman. Kyrkkaffe i kapellet
 • 23/1 08.10-08.35 Morgonmässa, Hagabergs kapell
  Börja dagen med en kort mässa
 • 28/1 18.00 Musikgudstjänst, Hagabergs kapell
  Karen Martens. "Det handlar om Gud ändå". Ungdomskören
 • 30/1 08.10-08.35 Morgonmässa, Hagabergs kapell
  Börja dagen med en kort mässa
 • 4/2 11.00 Sammanlyst högmässa, Brunnsängs kyrka
  Ralph Sjöholm. Avtackning av Gunnar Appelqvist och välkomnande av Linda Angman
 • 6/2 08.10-08.35 Morgonmässa, Hagabergs kapell
  Börja dagen med en kort mässa
 • 11/2 11.00 Familjegudstjänst, Hagabergs kapell
  Karen Martens. Änglakören. Kyrkkaffe på Lindängen
 • 13/2 08.10-08.35 Morgonmässa, Hagabergs kapell
  Börja dagen med en kort mässa
 • Se hela kalendern
 

EFS i Södertälje - Hagabergs kapell och Lindängen

EFS är en fristående del av Svenska kyrkan. Föreningen i Södertälje har ungefär 135 medlemmar. Vi firar gudstjänst i Hagabergs kapell på söndagar, vanligtvis kl 11.00. Dessutom har vi många aktiviteter och gruppverksamheter på Lindängen, vår föreningsgård. Ungdomsverksamheten sköts av Salt i Södertälje. Salt är EFS barn- och ungdomsorganisation.

En stor del av vår verksamhet är möjlig genom våra många frivilliga. Vår ansvarsgrupper hjälper till på gudstjänster och ordnar kyrkkaffen. Vi har även flera styrelser och utskott. Du är varmt välkommen att vara med!

Vi driver Lindängens förskola, en förskola med kristen profil. Just nu har vi 27 inskrivna barn i åldrarna 1-5 år. Vi vill också genom ett ansvarsfullt handlande visa att vi värnar om Guds skapelse.

Dagens bibelord bibeln.se