Skriv ut

Information om EFS och Salt

Ljus

EFS står för Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen. Det är en självständig organisation inom Svenska kyrkan, med betoning på mission, lekmannaengagemang och vardagskristendom. EFS bildades 1856 av några studenter i Stockholm. De ville ha fram en förnyelse av Svenska kyrkan. Bland annat hade de ett starkt missionsintresse.

EFSEFS i Södertälje

EFS i Södertälje har cirka 135 medlemmar. Vi firar gudstjänst i Hagabergs kapell på söndagar. Vi har många grupper för båda små och stora. Det finns till exempel flera körer, ungdomsgrupp, alphakurs, frukostträffar och konfirmationsundervisning. Vi har även en egen förskola.
Läs mer om EFS i Södertälje.

Bli medlem

Det kan kännas som ett stort steg att gå med i en kristen förening. Kanske känns det som ett onödigt steg. Det går att vara med i församlingen utan att vara medlem i EFS missionsförening, men ett medlemskap har många fördelar.
Läs mer om medlemskap.

SaltSalt

Salt är EFS barn- och ungdomsorganisation. Salt bildades för att barn och ungdomar ska kunna påverka sin egen verksamhet mer än tidigare. Vår lokala saltförening har många medlemmar. Vi har scoutkårer, barnrytmik, ungdomsgrupp och flera körer.
Mer information om Salt.