Lindängens förskola

Lek i Lindängens trädgård

Lindängens förskola

Lindängens förskola drivs av EFS missionsförening i Södertälje. Förskolan har 27 inskrivna barn i åldrarna 1-5 år. Barnen är uppdelade i grupperna Fjärilen, Grodan, Ekorren och Nyckelpigan. En pedagog ansvarar för varje grupp.

På Lindängens förskola vill vi att barnen ska utvecklas till öppna, frimodiga och hänsynsfulla människor med lust att lära. Därför vill vi ge barnen en trygg, rolig och lärorik omsorg.
Förskolan har läroplanen för förskolan, Lpfö 98/10 som grund. Förskolans egen kokerska lagar all mat. Barnen är varje dag ute i förskolans fantastiska trädgård.

Förskola med kristen profil

Lindängens förskola Lindängens förskola har en kristen profil. Vi vill visa att Gud är nära oss alla samt berätta om den kristna tron. Vi vill också genom ett ansvarsfullt handlande visa att vi värnar om Guds skapelse. Profilen märks genom bordsbön, sånger, bibelsamlingar samt att vi pratar om de kristna högtiderna. Förskolan kan använda Hagabergs kapell och vi har nära kontakt med församlingens präst, barn- och ungdomsansvarig samt dess musiker.

Tåglek på förskolan

Upptäcksfärd utomhus

Ställ ditt barn i kö

Förskolan följer kommunens regler och riktlinjer vad gäller t.ex. placeringstider och månadsavgifter. Vill du som förälder ställa ditt barn i kö fyller du i blanketten "Ansökan om plats på Lindängens förskola." När ansökan kommit in kontaktas du av förskolechefen som berättar hur kösituationen ser ut. Förskolan kan bara ta in ett nytt barn när ett annat barn slutat. Och det sker oftast i samband med sommarsemestern. När barnet fått plats får du andra blanketter att fylla i.

Av hänsyn till barnen tar förskolan inte emot besök. Däremot erbjuds besök när det blir aktuellt med en plats.

Uppsägningstiden på en plats är två månader. När det blir aktuellt fyller du i blanketten "Uppsägning av barnomsorgsplats".

Kontaktuppgifter

Lindängens förskola
Grödingevägen 19
152 70 Södertälje

lindangens.fsk@telia.com
Telefon 08-550 617 34
Förskolechef Maria Johansson

Maria Johansson

Maria Johansson

Förskolechef
Nås säkrast mån, tis och fre
08-550 617 34
Lindangens.fsk@telia.com

Blanketter

Här hittar du de blanketter som behövs. Högerklicka på länken och välj "Spara mål som" för att spara en fil.

Ansökan om plats på Lindängens förskola
Abonnemang på placeringstid (inskrivna barn)
Uppsägning av barnomsorgsplats

Lässtund på förskolan