Gatubarnsprojektet Win Souls for God

Etiopiska barn

Vi stöder WSG (Win Souls for God) som startades 1997 av 10 etiopiska tonårspojkar i Addis Abeba. De började med att bo ute hos gatubarnen för att vinna deras förtroende.

Idag har arbetet utvecklats så att de har ett sextiotal anställda och ca 30 volontärer. De arbetar med skolarbete för barn i riskzonen och kvällsskola för slavarbetarbarn.

Vidare arbetar de med hälsovårdsprojektet i de fattigaste kvarteren och bland prostituerade flickor. EFS har de senaste åren stöttat projektet fr.a genom pengar för att bygga hus som fungerar som hem för barnen..

Vill du veta mer?

Läs gärna mer på WSG:s hemsida http://www.hfc-ethiopia.org/.

Win Souls for God

Ungdomarna som 1997 grundade WSG, några är fortfarande aktiva i projektet