Kvinnokraft - ledarskapsutbildning för kvinnor

Kvinnor som har gått utbildningen

Kvinnorna i Etiopien har ingen hög samhällsställning. I stället är det männen som får ta alla viktiga beslut både i samhället och i kyrkan.

Den evangeliska kyrkan, Mekane Yesuskyrkan, som vi samarbetar med, strävar nu efter att öka kvinnornas möjligheter att vara med och bestämma i olika sammanhang. Man arbetar även aktivt för att förhindra könsstympning och spridande av HIV/AIDS.

Deltagarna är alla utvalda av sina hemförsamlingar i olika delar av landet. Under ett år får de en teoretisk utbildning i Addis Abeba där de bor i internat tillsammans. De studerar bl a psykologi, ledarskap, hälsofrågor och teologi.

Vi stödjer utbildningen Kvinnokraft

EFS i Södertälje har lovat att stödja Kvinnokraft, en utbildning i ledarskap för kvinnor. Under vår stora basar brukar cirka 100 000 kronor samlas in och en stor del av de pengarna går varje år till ledarskapsutbildningen.

Resor till Etiopien

Grupper från EFS i Södertälje har sedan 2006 regelbundet besökt utbildningen. Vi har sett att utbildningen har betytt oerhört mycket för många av de som har genomgått den och några av dem har också fått möjlighet att gå vidare med andra högre studier.