Corona/covid-19

EFS och Svenska kyrkan tar den uppkomna situationen på största allvar men vill samtidigt betona att våra kyrkor fortsätter hålla öppet, både för egen bön och för att fira gudstjänster. Hagabergs kapell är öppet vardagar kl. 08-16 och söndagar kl. 10-13 i samband med gudstjänst.

I Hagabergs kapell och på Lindängen vill vi ta hänsyn till varandra och undvika smittspridning. Just nu är vi extra försiktiga med anledning av Corona/covid-19 och kommer att följa myndigheternas direktiv och riktlinjer.

Gudstjänst och mässa

Gudstjänster firas som planerat och det finns personal för samtal och bön om så önskas. Nattvardsfirandet sker genom att endast brödet delas ut. Personer i riskgrupper bör iaktta försiktighet och kan prata med prästen före mässfirandet så att de tillsammans kan eliminera risken för smittspridning.

Vi väljer även att undvika handslag i samband med fridshälsningen. Istället kan man hälsa genom att t ex lägga handen på hjärtat och buga lätt. Gemensamt kyrkfika efter gudstänsten pausas.

Webbsända gudstjänster

Om du hellre vill fira gudstjänst hemifrån är det självklart ett bra alternativ. EFS riks satsar nu stort på att sända gudstjänster varje söndag. Sändningarna sker via EFSplay.nu.

Verksamhet för äldre – dagträffen – ställs in

Verksamheten som riktar sig främst till äldre männsikor behöver i enlighet med folhälsomyndighetens rekommendationer ställas in.

Stanna hemma om du är sjuk

Om du är sjuk så ber vi dig att stanna hemma. Även om du bara har milda förkylnings- och andra sjukdomssymptom ber vi dig att stanna hemma, för att inte riskera att smitta andra.