Engagera dig

Start > Om oss > Engagera dig

Engagera dig

Vill du vara en del av vår gemenskap? Förutom gudstjänster och olika verksamheter finns det många möjligheter att hjälpa till. Vi har uppgifter för alla. Du kan till exempel bli ledare för en grupp, vara med i en ansvarsgrupp som hjälper till på gudstjänster eller bakar och ordnar kyrkkaffe. Det finns även möjlighet att vara med i en styrelse eller ett utskott.

Bli ledare

Vi har många engagerade ledare för EFS och Salts grupper. Vill du hjälpa till i en av våra grupper? Ta då kontakt med den gruppens ledare. Du kan även ta kontakt med Salt Södertäljes ordförande om du vill bli ledare för en barn- eller ungdomsgrupp.

Jonathan Josefsson

Jonathan Josefsson

Ordförande Salt
073-687 73 17
jonathan@jjosefsson.se

Ansvarsgrupper

Våra ansvarsgrupper hjälper till på gudstjänster. De läser texter, ringer i kyrkklockan, tar upp kollekt med mera. Ansvarsgrupperna ansvarar även för kyrkkaffen och andra gemenskapsaktiviteter. Här finns gott om uppgifter och fler personer är varmt välkomna att gå med i en ansvarsgrupp.

Vill du hjälpa till i en ansvarsgrupp? Ta då kontakt med mig:

Anna-Carin Lindgren

Kontaktperson för ansvarsgrupperna
070-441 79 01
anders.annacarin@gmail.com

Ljudgruppen

Är du intresserad av att gå med i ljudgruppen och hjälpa till att sköta ljudet under gudstjänster? Kontakta gärna:

Erik Gravenfors

Kontaktperson för ljudgruppen
erikgravenfors@hotmail.com

Styrelser och utskott

EFS i Södertälje och Salt Södertälje har varsin styrelse. EFS har dessutom ett antal utskott och kommittéer.

  • Ekonomiutskottet
  • Fastighetsutskottet
  • Media- och IT-utskottet
  • Verksamhetsutskottet
  • Missionskommittén

Är du intresserad av att engagera dig i en styrelse eller ett utskott? Ta då kontakt med EFS i Södertäljes ordförande.

Maria Jacobs

Ordförande EFS
jacobsgbm@gmail.com