Start > Om oss > EFS i Södertälje > Engagera dig

Engagera dig

Engagera dig

Välkommen att engagera dig i våra verksamheter. Vi har uppgifter för alla, oavsett om du vill bli ledare för en grupp, hjälpa till praktiskt under en gudstjänst, baka till kyrkkaffen eller sitta med i en styrelse eller ett utskott.

Bli ledare

Vi har många engagerade ledare för EFS och Salts grupper. Vill du hjälpa till i en av våra grupper? Ta då kontakt med den gruppens ledare. Du kan även ta kontakt med vår församlingsassistent om du vill bli ledare för en barn- eller ungdomsgrupp.

[roll forsamlingsassistent]

Ansvarsgrupper

Våra ansvarsgrupper hjälper till på gudstjänster. De läser texter, ringer i kyrkklockan, tar upp kollekt med mera. Ansvarsgrupperna ansvarar även för kyrkkaffen och andra gemenskapsaktiviteter. Här finns gott om uppgifter och fler personer är varmt välkomna att gå med i en ansvarsgrupp.

Vill du hjälpa till i en ansvarsgrupp? Ta då kontakt med ansvarsgruppernas kontaktperson.

Anna-Carin Lindgren

Kontaktperson för ansvarsgrupperna
070-441 79 01
anders.annacarin@gmail.com

Ljudgruppen

Är du intresserad av att gå med i ljudgruppen och hjälpa till att sköta ljudet under gudstjänster? Ta då kontakt med:

Erik Gravenfors

Kontaktperson för ljudgruppen
erikgravenfors@hotmail.com

Styrelser och utskott

EFS i Södertälje och Salt i Södertälje har varsin styrelse. EFS har dessutom ett antal utskott och kommittéer.

  • Ekonomiutskottet
  • Fastighetsutskottet
  • Media- och IT-utskottet
  • Verksamhetsutskottet
  • Missionskommittén

Är du intresserad av att engagera dig i en styrelse eller ett utskott? Ta då kontakt med EFS i Södertäljes ordförande.

Maria Jacobs

Ordförande EFS
jacobsgbm@gmail.com