Information om Salt

Information om Salt

Start > Om oss > Om Salt

Salt är EFS barn- och ungdomsorganisation. Salt består av självständiga lokalföreningar som är anslutna till Salts riks- och distriktsnivå. Salt bildades för att barn och ungdomar ska kunna påverka sin egen verksamhet mer än tidigare. Detta genom att ha en egen styrelse som i huvudsak består av just barn och ungdomar.

Salt vill att barn och ungdomar ska få lära känna, komma till tro på och följa Jesus Kristus. Detta gör vi genom att erbjuda verksamhet som styrs av efterfrågan från barn och ungdomar. Vi vill att den ska vara så bred som möjligt för att nå ut till fler.

All vår verksamhet har Jesus som grund. Fokusen ligger på att ha Jesus som ”huvudattraktion” och använder olika sätt för att visa honom i vår verksamhet. Verksamheten är riktad till barn och ungdomar, så därför tycker vi att det är viktigt att just de får komma till tals och bestämma om sin egen verksamhet.

Vi ser Bibeln som Guds ord och som grunden för lära och liv. Vi uppmanar ungdomar att söka efter sina gåvor och använda dem till tjänst. Vi vill ge utrustning för kristen växt samt för mission i Sverige och utomlands. Liksom EFS lägger vi stor vikt på missionen. Skillnaden är att EFS satsar mycket på mission utomlands medan Salt riktar in sig mer på mission i Sverige.
Läs mer på Salts webbsida.

Salt i Södertälje

Vår verksamhet bedrivs i huvudsak på Lindängen men också i Hagabergs kapell. Verksamheter som hör till Salt är till exempel scouter, ungdomsgruppen, körer och barnrytmik.

Har du några frågor om Salt kan du kontakta Salt i Södertäljes ordförande.

Jonathan Josefsson

Jonathan Josefsson

Ordförande Salt
073-687 73 17
jonathan@jjosefsson.se

Salt i Södertäljes styrelse 2021

Jonathan Josefsson, ordförande
Oscar Petterson
Ann-Britt Johansson