Söndagsskola

Söndagsskola

Nu startar vi upp söndagsskola på Hagaberg igen!

Till söndagsskolan välkomnar vi alla barn, för anpassade aktivteter i samband med våra söndagsgudstjänster. Vi startar alltid i Hagabergs kapell och är med i början av gudstjänsten. Därefter går vi över till en närliggande lokal på folkhögskolan, för att pyssla, leka och ha roligt tillsammans. Söndagsskolan avslutas sedan i kapellet igen, i samband med gudstjänstens slut.

Vilka söndagar träffas vi?

Se vår kalender, så håller du koll på när det är söndagsskola. Vår tanke är att ha söndagsskola när det är gudstjänster 11.00 i kapellet, men inte om det till exempel är familjemässa, eller andra gudstjänster som redan är anpassade för barn.

Mer information

Har du frågor om söndagsskolan, eller vill du bli en del av ledarteamet? Ta då gärna kontakt med Salt i Södertäljes ordförande:

Malin Bergström

Malin Bergström

Ordförande Salt
073-989 42 06
malinbergstrom@live.com

Skicka e-post till Malin Bergström