Start > Verksamhet > Vuxen > Bibelsamtal våren 2021

Bibelsamtal våren 2021

Bibelsamtal våren 2021

Vårterminen 2021 bjuder vi in till en ny bibelsamtalsgrupp. Gruppen är helt öppen och träffas vid sju tillfällen under februari till maj 2021. Du kan vara med på plats på Lindängen (om detta är möjligt) eller digitalt via Microsoft Teams.

Inför varje samtal lägger vi upp information om de bibelställen och frågeställningar som kommer att tas upp. Läs gärna detta inför samtalet. Samtalsledare är Per-Erik Johansson, Fredrik Seltman och Karen Martens. Du behöver inte anmäla dig, utan var med så ofta du kan och vill.

Om du inte kan eller vill vara med på plats går det självklart att läsa texterna och fundera över frågorna hemma. Dagen efter de träffar som leds av Per-Erik kommer det publiceras kommentarer till texten på den här sidan.

Tid och plats

Under våren 2021 har vi planerat samtal vid följande datum kl 18.00-19.30:

  • 9 februari - 2 Mos: 1-2 Per-Erik Johansson
  • 23 februari Mark 9:2-10 - Karen Martens
  • 9 mars - 1 Sam 21-22 Per-Erik Johansson
  • 23 mars Mark 11:1-11 - Karen Martens
  • 6 april - 2 Sam: 11-12, 1 Krön 20:1-3 Per-Erik Johansson
  • 20 april - Luk 24 Fredrik Seltman
  • 4 maj - 1 Kung 19: 1-18 Per-Erik Johansson


Du får vara med på precis så många träffar som du kan och vill

Hålltider

18.00 Vi läser tillsammans och samtalar - Hur berör texten oss idag och vad vill den säga oss? Hur kan vi använda det i vår vardag?
19.15 Vi avslutar med att be för och med varandra
19.30 Kvällen slutar

Program och läsningar

Cirka en vecka innan varje träff publiceras här information om de texter som vi vill att du ska läsa och reflektera över. På kvällen efter de samtal Per-Erik ansvarar för kommer det publiceras kommentarer till texten för dig som vill fördjupa dig på egen hand eller tillsammans med andra.

Kommentarer till "David Idelakungen – en berättelse om mänsklig brist och Gudomlig upprättelse"

Ladda ner Per-Eriks kommentarer till gårdagens samtal.

6/4 David Idealkungen träff 2 – en berättelse om mänsklig brist och Gudomlig upprättelse

Den här gången ska vi läsa och samtala om David och Bat-Seba. Det är en text som berättar om hur lätt vi människor faller för frestelser och om förlåtelse. I vår tid ställer den frågan om allt går att förlåta och vad förlåtelse egentligen innebär men också dess betydelse för att komma vidare.
Texten berör även frågan om hur makt och framgång påverkar oss. Frågan texten ställer till mig är hur jag hanterar den delen i mitt liv?
Den ger anledning att reflektera över makt som en förutsättning för att att kunna förändra och påverka men också hur makt kan bli korrupt och ge möjlighet till missbruk.
Är makt något vi ska undvika eller är det något vi ska söka?
Är makt ond eller god?

Precis som för David kan det som vi gjort inte göras ogjort hur gärna vi än vill, men framtiden kan vi påverka.
Beslutet hur vi tar oss an framtiden och hur vi handskas med skulden samt möjligheterna att påverka och förändra är alltid vårt eget val och ansvar.

Läs 2 Sam 11,12 . Läs även texten i 1 Krön 20:1-3 som beskriver samma situation.
Varför berättar de två berättelserna historien så olika tror ni?
Läs även psalmerna 51 och 32 (Ps 32 är antagligen en fortsättning av Ps 51 eller skriven i anslutning till att den skrevs).
Vilken bild ger dessa psalmer av David och hur han påverkades av händelserna vi läst om?

När vi träffas samtalar vi om det ni läst och de frågor texterna gett er. Vi delar även tankar ni fått och svar vi hittat i berättelsen och i psalmerna.
Om ni vill får ni gärna läsa berättelsen i 2 Sam från kapitel 1 fram till 11.
Här finns mycket intressant att fundera över.
Om du väljer att läsa hela eller delar av de kapitlen så ta även med dig frågor den läsningen gett till vår träff. Vi avsätter då lite av tiden till samtal även om dem.

23/3 Bibelsamtal kring Mark 11:1-11 - Låt dig överraskas av hur Gud använder din fantasi!

Anslut dig till mötet via denna länk (Microsoft teams).

Mark 11:1-11
När de närmade sig Jerusalem och var vid Betfage och Betania vid Olivberget skickade han iväg två av sina lärjungar och sade till dem: »Gå bort till byn där framme. När ni kommer in i den hittar ni genast en ungåsna som står bunden där, en som ännu ingen har suttit på. Ta den och led hit den. Om någon frågar er vad ni gör, så svara: Herren behöver den, och han skall strax skicka tillbaka den.« De gav sig iväg och såg en ungåsna stå bunden ute på gatan vid en port, och de tog den. Några av dem som stod där frågade: »Vad gör ni? Tar ni åsnan?« Lärjungarna svarade som Jesus hade sagt, och då lät man dem gå. De ledde åsnan till Jesus och lade sina mantlar på den, och han satte sig upp på den. Och många bredde ut sina mantlar på vägen, andra strödde ut löv som de tog från träden runt om. Och de som gick före och de som följde efter ropade: »Hosianna! Välsignad är han som kommer i Herrens namn.Välsignat vår fader Davids rike som nu kommer! Hosianna i höjden!« Så kom han in i Jerusalem och gick till templet. Och när han hade sett på allt vände han tillbaka till Betania med de tolv, eftersom det redan var sent.

Under kvällen kommer vi tillsammans att meditera kring bibeltexten utifrån den ignatianska metoden. Det kräver egentligen ingen förberedelse utan jag kommer att leda er. En fördel är dock om du har läst bibeltexten en eller några gånger innan. Vill du, kan du läsa nedanför hur denna speciella variant av meditation går till.

FÖRBEREDELSE

Kom till din plats för bön.
Bestäm hur länge du vill be.

Inta den hållning som hjälper dig att helt vara där.
Gör dig medveten om:
nu har du tid – tid för dig och Gud.

Läs texten du vill betrakta några gånger
och ta in vad den handlar om.

BÖN

Be en egen förberedelsebön
som uttrycker din beredskap
att rikta hela din uppmärksamhet på Gud
och på vad han vill säga eller visa dig.

FÖRESTÄLL DIG PLATSEN

Försätt dig i tankarna till händelsens plats.

Föreställ dig platsen med alla sinnen.
Se: landskapet, rummet, luften, ljuset, människorna
Höra: ljud och språk, samtal
Lukten
Känslan

BÖN OM DET JAG SÖKER

Lyssna in i dig.

Vad är din förväntan för denna bönetid/meditation?
Vad är din längtan?

Be Gud om en gåva.

BETRAKTA – MEDITERA

Se på personerna, hur de agerar,
Lyssna på vad de säger,
Se hur deras relationer ser ut.

Gå själv in händelserna och bli del av betraktelsen –
genom att låta dig tilltalas eller själv tala eller agera.
Till exempel kan du uppfatta frågor i texten  som riktade till dig och du kan fundera över hur du skulle svara.
I din fantasi får du själv bli en agerande person och motspelare till Jesus Kristus.

Om inget berör dig – stanna kvar i tystnaden.

KONTAKT MED GUD

Försök att samtala med Jesus (eller Gud eller Maria).
Uttryck dina frågor och känslor.
Prata med Jesus som en vän pratar med en vän, och berätta vad som särskild berör dig.

Avsluta din bön med bönen som Jesus lärde oss, vår Fader.

TILLBAKABLICK

Efter meditationen gå till en annan plats för att se tillbaka, vad har hänt dig, vad klingar efter?

Följande frågor kan hjälpa:
Vilka känslor hade jag i början av övningen och hur förändrades dem under tiden av meditationen?
Hur mår jag nu?

Om du vill, skriv ner något.

Kommentarer till "David Idealkungen träff 1 – en berättelse om hur rädsla påverkar oss och om valet att tala sanning eller ej"

Kommentarer till gårdagens samtal, från Per-Erik Johansson.

9/3 David Idealkungen träff 1 – en berättelse om hur rädsla påverkar oss och om valet att tala sanning eller ej

Anslut till mötet 9/3 via denna länk (Microsoft teams)

Nästa gång ska vi läsa och samtala om David och Saul. Läs 1 Sam kapitlen 21 och 22. Texten berättar hur vi människor påverkas av rädsla och hur frestelsen att undanhålla sanningen för att rädda mig själv kan få konsekvenser jag inte räknat med.

Jag tror att alla har erfarenheter av hur rädsla kan förblinda eller leder till att vi överreagerar. Som konsekvens av det fattar vi andra beslut än vi annars hade gjort.
Vad är det egentligen som sker med oss när rädslan tar över?
Berättelsen berör även svårigheten att bedöma gränsen mellan sanning och osanning.
Den belyser vår oförmåga att se vilka konsekvenser en ”vit lögn” får eller vad följden blir om vi undanhåller en del av sanningen.
Hur klarar man av att bedöma vad som är sant och vad som faktiskt skett när rädsla och fruktan griper tag i oss?
Vad hade hänt om David berättat sanningen?
Hade det vart värt att ta risken?
Finns det situationer när det är OK att ljuga eller undanhålla hela eller delar av sanningen?

Det vi gjort kan inte göras ogjort hur gärna vi än vill men hur ska skulden hanteras?
Beslutet hur vi tar oss an framtiden och hur vi handskas med vår rädsla och skuld är alltid vårt eget.

Den 9 mars samtalar vi om det ni läst samt era reflektioner.

Om ni vill får ni gärna läsa berättelsen i 1 Sam från kapitel 10 fram till kapitel 21. Även i den delen finns mycket intressant att fundera över.
För den som orkar är även berättelsen från 1 Sam kapitel 1 till 9 intressant för att bättre förstå bakgrunden till det som sedan berättas.

Läser du hela eller delar av de kapitlen så ta även med dig frågor som de texterna gett så använder vi lite av tiden att samtala även om dem.

23/2 Låt dig överraskas av hur Gud använder din fantasi!

Var med på samtalet via Microsoft Teams, använd denna länk.

Bibelsamtal kring Mark 9:2-10: Sex dagar senare tog Jesus med sig Petrus, Jakob och Johannes och gick med dem upp på ett högt berg, där de var ensamma. Där förvandlades han inför dem: hans kläder blev skinande vita, så vita som ingen blekning i världen kan göra några kläder. Och de såg både Mose och Elia som stod och talade med Jesus. Då sade Petrus till Jesus: »Rabbi, det är bra att vi är med. Låt oss göra tre hyddor, en för dig, en för Mose och en för Elia.« Han visste inte vad han skulle säga, de var alldeles skräckslagna. Då kom ett moln och sänkte sig över dem, och en röst hördes ur molnet: »Detta är min älskade son. Lyssna till honom.« Och plötsligt, när de såg sig om, kunde de inte se någon annan där än Jesus.

När de gick ner från berget förbjöd han dem att berätta för någon vad de hade sett, innan Människosonen hade uppstått från de döda. De fäste sig vid orden och undrade sinsemellan vad som menades med att uppstå från de döda.

Under kvällen kommer vi tillsammans att meditera kring bibeltexten utifrån den ignatianska metoden. Det kräver egentligen ingen förberedelse utan jag kommer att leda er. En fördel är dock om du har läst bibeltexten en eller några gånger innan. Vill du, kan du läsa nedanför hur denna speciella variant av meditation går till.

FÖRBEREDELSE

Kom till din plats för bön.
Bestäm hur länge du vill be.

Inta den hållning som hjälper dig att helt vara där.
Gör dig medveten om:
nu har du tid – tid för dig och Gud.

Läs texten du vill betrakta några gånger
och ta in vad den handlar om.

BÖN

Be en egen förberedelsebön
som uttrycker din beredskap
att rikta hela din uppmärksamhet på Gud
och på vad han vill säga eller visa dig.

FÖRESTÄLL DIG PLATSEN

Försätt dig i tankarna till händelsens plats.

Föreställ dig platsen med alla sinnen.
Se: landskapet, rummet, luften, ljuset, människorna
Höra: ljud och språk, samtal
Lukten
Känslan

BÖN OM DET JAG SÖKER

Lyssna in i dig.

Vad är din förväntan för denna bönetid/meditation?
Vad är din längtan?

Be Gud om en gåva.

BETRAKTA – MEDITERA

Se på personerna, hur de agerar,
Lyssna på vad de säger,
Se hur deras relationer ser ut.

Gå själv in händelserna och bli del av betraktelsen –
genom att låta dig tilltalas eller själv tala eller agera.
Till exempel kan du uppfatta frågor i texten  som riktade till dig och du kan fundera över hur du skulle svara.
I din fantasi får du själv bli en agerande person och motspelare till Jesus Kristus.

Om inget berör dig – stanna kvar i tystnaden.

KONTAKT MED GUD

Försök att samtala med Jesus (eller Gud eller Maria).
Uttryck dina frågor och känslor.
Prata med Jesus som en vän pratar med en vän, och berätta vad som särskild berör dig.

Avsluta din bön med bönen som Jesus lärde oss, vår Fader.

TILLBAKABLICK

Efter meditationen gå till en annan plats för att se tillbaka, vad har hänt dig, vad klingar efter?

Följande frågor kan hjälpa:
Vilka känslor hade jag i början av övningen och hur förändrades dem under tiden av meditationen?
Hur mår jag nu?

Om du vill, skriv ner något.

Kommentarer till "Det brinner i busken – ett möte med Gud och med oss själva"

Läs Per-Eriks kommentarer till gårdagens föreläsning.

9/2 Det brinner i busken – ett möte med Gud och med oss själva

Var med på detta bibelsamtal digitalt den 9/2. Använd denna länk till Microsoft Teams.

Vi kommer den här gången att läsa och samtala om Mose och bakgrunden till uttåget ur Egypten. Om vi hinner samtalar vi även lite om den först delen av vandringen genom Röda havet och till det stopp folket gjorde vid berget Horeb.

Börja med att läsa de två första kapitlen i 2 Mosebok. De ger en bra bakgrund till vårt samtal om mötet Mose har med Gud vid den brinnande busken. Läs därefter kapitel 3 och fram till 4:20. En kort sammanfattning av det som berörs i texten:

2 Mos kapitel 1

Ungefär 350 år efter det att Jakob och hans söner anlände till Egypten utspelas berättelsen. Josef är sedan länge död. Hebréerna har blivit så många att de börjar upplevas som ett ”inre hot”. Den Farao som nu regerar känner inte till bakgrunden om Josefs insats under hungersnöden utan beslutar att förslava Israels folk för att minska risken för uppror. När det inte tycks hjälpa utan hebréerna fortsätter bli fler beslutar Farao att alla hebreiska pojkar som föds ska dödas.

Här får vi läsa om ett av många exempel på kvinnors avgörande roll i Bibelns berättelse.

2 Mos kapitel 2

Den klassiska berättelsen om hur den dödsdömde pojken räddas till livet genom att adopteras av fiendens egen dotter. En fascinerande berättelse om hur Gud ger Mose tillgång till den tidens bästa utbildning och kunskap. Det är också berättelsen om hur det går snett och Guds till synes geniala plan förvandlas till ett totalt misslyckande.

2 Mos 3:1 till 2 Mos 4:20

Läs om mötet mellan Gud och Mose. Mose är tveksam. Hur skulle jag själv ha reagerat om jag hade varit i Mose kläder? Vad säger berättelsen om Mose som person? Säger berättelsen något om Gud som är intressant att ta till sig och dela med varandra? Vilket under är det största i berättelsen? Finns det något i berättelsen som vi kan lära oss av? Finns de saker som känns svåra att få att gå ihop?

Vi diskuterar våra reflektioner den 9 februari

För den som är lässugen så är berättelsen fram till kapitel 20 i 2 Mosebok mycket intressant och värd att ta del av.

Om vi hinner så samtalar vi även om den delen av berättelsen. Bland annat kan vi tillsammans fundera över hur och vart vandringen det berättas om kan ha lett Mose och I