Bibelsamtal på Lindängen i höst

Bibelsamtal i höst

I höst startar en bibelsamtalsgrupp på Lindängen. Vi har fem öppna träffar som kretsar kring olika delar av bibeln. Läs bibeltexten och fundera över ett par frågeställningar inför varje träff. Samtalsledare är Per-Erik Johansson, Fredrik Seltman och Karen Martens.

Du behöver inte anmäla dig, utan kom så ofta du kan och vill. Om vi blir många så delar vi upp oss mindre grupper, så att vi enklare kan hålla avstånd.

Om du inte kan eller vill vara med på plats går det självklart att läsa texterna och fundera över frågorna hemma. Dagen efter de träffar som leds av Per-Erik kommer det publiceras kommentarer till texten på den här sidan.

Tid och plats

Under hösten 2020 träffas vi fem gånger på Lindängen kl 18.00-19.30:


Du får vara med på precis så många träffar som du kan och vill

Hålltider

18.00 Vi läser tillsammans och samtalar - Hur berör texten oss idag och vad vill den säga oss? Hur kan vi använda det i vår vardag?
19.15 Vi avslutar med att be för och med varandra
19.30 Kvällen slutar

Program och läsningar

Cirka en vecka innan varje träff publiceras här information om de texter som vi vill att du ska läsa och reflektera över. På kvällen efter de samtal Per-Erik ansvarar för kommer det publiceras kommentarer till texten för dig som vill fördjupa dig på egen hand eller tillsammans med andra.

13/10 Hur en sörjande Jesus (och lärjungarna) mättar fler än femtusen personer, varefter Jesus (och Petrus) går på vattnet

En reflektion över Matt 14:12-33

När vi träffas på Lindängen tisdagen 13 oktober kl 18 kommer vi att samtala om två texter som kommer direkt efter varandra och som jag tänker hänger ihop i en helhet: Mat åt fem tusen och Jesus går på vattnet. Men vi börjar redan i versen som avslutar det som kommer före, nämligen att Johannes döparen har blivit dödad. Att Jesus får kännedom om sin släktings död kan nämligen sägas inleda inleda det som händer därnäst.

För den som kommer att vara med på träffen är det inte nödvändigt att läsa något i förväg eller förbereda sig på annat sätt. Här kommer instruktioner för den som inte har möjlighet att vara närvarande 13 oktober, och för den som kommer att vara närvarande men ändå vill förbereda sig:

  • Börja med att läsa texten långsamt två eller tre gånger.
  • Läs därefter mina reflektioner över texten.
  • Läs slutligen frågorna och reflektera över dem.

 

//Fredrik Seltman

Kommentarer till bibelsamtalet 29/9

I går ledde Per-Erik Johansson ett bibelsamtal till kapitel 1-3 i 1 Moseboken. Till detta finns nu ett antal kommentarer. Ladda ner och läs Per-Eriks kommentarer.

29/9 Skaparens berättelse om det skapade - En berättelse om kärlek, omsorg och nåd!

När vi träffas på Lindängen på tisdag den 29 september kl 18 kommer vi att samtala om texterna i de 3 första kapitlen i 1 Mosebok. Som förberedelse läs de två första kapitlen i 1 Mos. Fundera medan du läser över de två berättelserna om skapelsen. Den första delen anser många forskare vara skriven som en del av det kronistiska historieverket och är där för skriven ca 400 - 500 f.kr. Det historieverket innehåller även berättelserna om återvändandet efter den Babyloniska fångenskapen. Andra böckerna i det historieverket är Esra, Nehemja och Krönikeböckerna. Den andra delen från 1 Mos 2:4 och resten av kapitel 2 anser många forskare vara betydligt äldre och har sitt ursprung ca 900 f.kr.

Enligt traditionen, både judisk och kristen, är det Mose som skrivit samtliga Moseböckerna. Läs gärna texterna med både forskarnas perspektiv men även som traditionen uppfattat att de skrivits. Reflektera över om synen på hur texten skrivits påverkar hur du tolkar det du läser. Man kan också läsa en text utifrån vad den själv berättar om sig själv utan att fästa så stor vikt vilken tid den skrivits och hur den satts samman. Gör gärna det också. När du gör det så finns det några saker att lägga märke till. Efter den inledande berättelsen om himmelns och jordens tillblivelse (det kan även översättas himlarnas och jordens tillblivelse) så berättar 1 Mosebok om den fortsatta historien i 10 delar. Varje sådant avsnitt i grundtexten inleds med det hebreiska ordet ”toledoth” som betyder fortsättningshistoria. Ordet finns på följande ställen i grundtexten 1 Mos 2:4, 5:1, 6:9, 10:1, 11:10, 11:27, 25:12, 25:19, 36:1, 37:2. Det ni läser i 1 Mos 2:4 och framåt kan alltså översättas ”Himmelens och jordens fortsatta historia”.

Läs texterna, notera frågor och reflektioner så samtalar vi tillsammans om dem när vi träffas. När vi delat frågor och tankar med varandra så läser vi tillsammans 1 Mos 3. Vill ni läsa även det kapitlet i förväg så gör gärna det. Efter att vi läst det tredje kapitlet så samtalar vi även om innehållet i den tetxen.

Känner ni att ni inte hinner, orkar eller har lust att läsa innan vår träff så är även det OK. Se det mer som en möjlighet än som ett måste. Jag ser fram mot att få träffa dig och få del av dina tankar och reflexioner över texterna.

//Per-Erik Johansson