Vi stöttar projekt i Etiopien

Start > Verksamhet > Projekt i Etiopien

Vi stöttar projekt i Etiopien

Vi engagerar oss sedan ett antal år i flera projekt i Etiopien. Vi har samlat in pengar till kvinnor, sjukhus och gatubarn och har flera gånger besökt Etiopien och de projekt vi stödjer. Detta är några projekt som vi stöttar:

Kvinnokraft - ledarskapsutbildning för kvinnor

Kvinnorna i Etiopien har ingen hög samhällsställning. I stället är det männen som får ta alla viktiga beslut både i samhället och i kyrkan.

Den evangeliska kyrkan, Mekane Yesuskyrkan, som vi samarbetar med, strävar nu efter att öka kvinnornas möjligheter att vara med och bestämma i olika sammanhang. Man arbetar även aktivt för att förhindra könsstympning och spridande av HIV/AIDS.

Deltagarna är alla utvalda av sina hemförsamlingar i olika delar av landet. Under ett år får de en teoretisk utbildning i Addis Abeba där de bor i internat tillsammans. De studerar bl.a. psykologi, ledarskap, hälsofrågor och teologi.

EFS i Södertälje har lovat att stödja Kvinnokraft, en utbildning i ledarskap för kvinnor. Under vår årliga basar brukar en stor del av de insamlade pengarna gå till ledarskapsutbildningen.

Sjukhusredskap

Aira sjukhus

Aira sjukhus ligger långt ut på Etiopiens landsbygd ca 60 mil väster om huvudstaden Addis Abeba. Det byggdes för att erbjuda sjukvård till den fattiga befolkningen och betjänar ca 1 miljon människor. De allra flesta patienter är fattiga bönder som lever på landsbygden utan tillgång till elektricitet, rent vatten eller telefon.

Många har 6-8 timmars gångväg till sjukhuset, det finns ingen ambulansservice och få har råd att köpa en plats i en bil. De flesta svårt sjuka blir burna i en säng av fyra personer. Ofta kommer patienterna väldigt sent till sjukhuset, ibland till och med för sent. Anledningen är nästan alltid att de inte har råd med behandlingen eller transporten. Det finns höggravida kvinnor i behov av kejsarsnitt som vandrat fem dagar för att komma till sjukhuset då de inte haft 50 birr (20 kronor) till bussresan.

Sjukhusets utrustning är gammal och brist på materiel ställer stora krav på personalens uthållighet och kreativitet. Gummihandskar tvättas och används igen och igen, cykelekrar kan få stabilisera en opererad käke. På två enkelt utrustade operationssalar utföras närmare 4 000 kirurgiska ingrepp om året. Omkring 1 300 förlossningar äger rum varje år - flertalet komplicerade med bl.a. 400 kejsarsnitt.

Korgtillverkning

Vi köper korgar som tillverkas av ett fyrtiotal kvinnor i trakten av Nedjo, ca 40 mil väster om huvudstaden Addis Abeba. De får därmed en egen inkomst och den fina traditionen bevaras.

Vid våra besök har vi sett hur skickliga de är att splitsa grässtråna samt färga dem i vattenbad. Kvinnorna träffas regelbundet för att göra vissa moment av tillverkningen tillsammans. Vinsten vi får vid försäljningen går till utbildningsprojektet som vi stöder.

Vill du köpa korgar?

För köp av korgar, kontakta Gerry Rönnmark.

Gerry Rönnmark

Försäljning av etiopiska korgar m.m.
073-639 26 31
gerryr@telia.com