Välkommen att bli medlem

Start > Om oss > Bli medlem

Välkommen att bli medlem

Du är varmt välkommen vill bli medlem i EFS i Södertälje eller Salt Södertälje och bli en del av den gemenskap som finns i Hagabergs kapell och på Lindängen. Det går självklart att vara med i församlingen utan att vara medlem i EFS missionsförening, men ett medlemskap har flera fördelar.

Varför bli medlem?

  • Du får ökad samhörighet och gemenskap med kristna vänner
  • Du får ökad möjlighet att påverka kyrkans arbete i Hagabergsdistriktet
  • Du är med och bestämmer om vad EFS eller Salt i Södertälje ska göra
  • Du gör en insats för Guds rike
  • Du har möjlighet att väljas in i EFS och Salts styrelser

Det innebär medlemskapet

  • Du stödjer EFS grundidé och det arbete som medlemmar har tagit ansvar för i och utanför Sverige
  • Ett personligt ställningstagande, som inför dig själv och andra säger något om din livsinriktning
  • Att du står med ditt namn i missionsföreningens medlemsmatrikel
  • Att du efter egen förmåga tar ansvar för föreningens åtaganden

Ett medlemskap innebär inte att du måste skriva under på allt i den kristna trosläran. Det innebär att du vill växa och utvecklas som människa i en kristen gemenskap.

Vad kostar det?

Medlemskap i EFS i Södertälje kostar 250 kronor per år, 150 kr för studerande och pensionärer. Medlemskap i Salt i Södertälje kostar 40 kronor per år.

Så blir du medlem

Vill du veta mer, eller ta steget och bli medlem? Ta då kontakt med EFS i Södertäljes ordförande eller med Salt Södertäljes ordförande.

Maria Jacobs

Ordförande EFS
jacobsgbm@gmail.com

Jonathan Josefsson

Jonathan Josefsson

Ordförande Salt
073-687 73 17
jonathan@jjosefsson.se