Start > Om oss

Om oss

EFS står för Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen. Det är en självständig organisation inom Svenska kyrkan, med betoning på mission, lekmannaengagemang och vardagskristendom.

Salt är EFS barn- och ungdomsorganisation, som  vill att barn och ungdomar ska få lära känna, komma till tro på och följa Jesus genom att erbjuda verksamhet som styrs av efterfrågan från barn och ungdomar.