Kontakt

Start > Kontakt

Personal

Henrik Kristing

Samarbetskyrkopräst

Henrik Kristing
08-550 914 74
henrik.kristing@svenskakyrkan.se

Dan Lindh

Musikpedagog

Dan Lindh
076-109 32 21
dan.lindh@svenskakyrkan.se

Styrelse

Ordförande EFS

Maria Jacobs
jacobsgbm@gmail.com

Jonathan Josefsson

Ordförande Salt

Jonathan Josefsson
073-687 73 17
jonathan@jjosefsson.se

Magnus Petterson

Kassör

Magnus Petterson
0705-68 29 98
nils.magnus.pettersson@gmail.com

Bokningsansvariga

Maria Johansson

Lindängen

Maria Johansson
070-272 64 10
johansson0802@gmail.com

Södertälje pastorat

Hagabergs kapell

Södertälje pastorat
Boka dop och vigslar m.m.
08-550 913 50
sodertalje.pastorat@svenskakyrkan.se

Sörkan

Sara Edlund
073-639 26 31
sarsa_elovsson@hotmail.com

Övriga

Ansvarsgruppsledare

Anna-Carin Lindgren
070-441 79 01
anders.annacarin@gmail.com

Hitta till Hagabergs kapell och Lindängen

Hagabergs kapell ligger inne på Hagabergs folkhögskolas område. Adressen är Erik Dahlbergs väg 60.

Vår föreningsgård Lindängen ligger strax intill kapellet. Postadress är Grödingevägen 19, men (bil)infarten till Lindängen är vid Lindåsvägen 7-9.