Kristen djupmeditation

Kristen djupmeditation

Start > Verksamhet > Kristen djupmeditation

För att må bra behöver vi ha balans i livet mellan arbete, fritid och vila. Men i vår tid så har vi ofta för lite tid till återhämtning. Många av oss så upptagna att vi försummar både våra egna och andras behov. Meditationen kan hjälpa oss att stanna upp och hämta andan, att vara närvarande i nuet och bättre kunna hantera den situation vi är i.

Meditation påverkar kroppen, själen och anden på ett mycket positivt sätt. Den sänker blodtrycket, ger avspänning i kroppen och minskar stressen. Den är en trygg och långsam metod som både tränar vår uthållighet och hjälper oss att fokusera på nuet. Den metod vi använder är inspirerad av den japanska ”za-zen” som betyder ”att sitta sig till stillhet”. Vi sitter på stol, pall eller kudde med en rak kroppshållning, vilket underlättar andningen och hjälper oss att finna stillheten, på ett vaket sätt. Vi börjar varje gång med en stunds avspänning och inre samling.

Kristen meditation bygger på övertygelsen att varje människa kan närmas sig livets innersta kärna. Den är en form av bön utan tankar och ord, men med en vilja till relation med Gud och en öppenhet för vad Gud vill ge. Varje meditationstillfälle inleds därför med ett citat, en bibelvers eller en strof ur en psalm.

Alla är välkomna med den inriktning man själv vill ge sin meditation, den tro man har eller om man ”bara” vill sitta sig till stillhet. Vi sitter två pass på vardera 20 minuter med en kort paus. Ha gärna lediga kläder och ett öppet sinne. Ingen kostnad.

Tid och plats

Vi träffas i Hagabergs kapell på onsdagar 15.00 med start 10 januari 2024. Har du inte mediterat tidigare får du gärna kontakta Henrik för en introduktion.

Varmt välkommen önskar Kristina af Trolle (08-550 910 34, kristina.af.trolle@hagaberg.org) och Henrik Kristing (08-550 914 74, henrik.kristing@svenskakyrkan.se)